ابی

عبدالله بن سعد ابی سرح

  • by

سعد بن ابی وقاص. به همین دلیل به مدینه بازگشتند و دست به انقلاب ضد وی.

This is some snippet preview from what you trying to search, the copyright of the images is owned by the original owner, this post is only to help you choose the best things what you are trying to search, because this post collecting some the best things from the things what you are trying to search

detailed information for عثمان بن عفان ماذا فعل ثالث الخلفاء الراشدين ليستحق القتل you can search here https://i0.wp.com/manthoor.com/wp-content/uploads/2021/10/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AD.jpg?resize=463%2C320&ssl=1

به وی مشکوک شدند و طی بازجویی از وی نامهای را یافتند که در آن به عبدالله بن ابی سرح دستور کشتن یا مثلهکردن سران شورشگران مصر داده شده بود.

عبدالله بن سعد ابی سرح. عبدالله ابن سعد بن ابی سرح که یکی از کاتبان وحی پیامبر اسلام ص یود. در فتح مکه مورد عفو قرار گرفت ابن اثیر -چاپ بیروت دارالفکر ج ۳ ص ۱۵۵.

Read More »عبدالله بن سعد ابی سرح